อภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทในเครือโปลิโฟม และทีมงานโยธาโฟม

โฟมจำเป็นกว่าที่คิด,งานบรรยาย(21-9-2555)

โฟมจำเป็นกว่าที่คิด,งา...

Detail : พบกับการบรรยายในหัวข้อ “โฟมจำเป็นกว่าที่คิด” ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้เรื่องโฟม นับจากกระบวนการผลิต การพัฒนาศักยภาพของโฟมไปสู่การใช้งานในรูปแบบต่างๆ ...

787 Views   7 years ago | 0 Comment(s)