ดร.รชพร ชูช่วย

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของบริษัทออลโซน จำกัด จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและมหาวิทยาลัยโตเกียว มีผลงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม นิทรรศการและงานออกแบบสภาพแวดล้อมหลากหลายรูปแบบ

เบื้องหลังนิทรรศการ จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย Siamese Twist Behind the Scene,งานเสวนา(27-08-54)

เบื้องหลังนิทรรศการ จั...

Detail : สัมผัสเบื้องหลังนิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย” ตั้งแต่ปฏิบัติการจับคู่ระหว่างวัสดุที่ผลิตในประเทศกับความคิดสร้างสรรค์ ของนักออกแบบสาขาต่างๆ ...

1154 Views   8 years ago | 0 Comment(s)