Matteo di Montezemolo

Matteo di Montezemolo is CEO of the Charme Group – which owns Poltrona Frau, Cassina and Cappellini – and also of private equity fund Montezemolo & Partners.

ผู้บริหาร Charme Investment เจ้าของแบรนด์หรูจากอิตาลี เช่น Cappellini

CU 2007, Matteo di Montezemolo, Passion & Positioning(12-10-2550)

CU 2007, Matteo di Mon...

Detail : กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ เวลา 12 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Matteo di Montezemolo เสวนาและการนำเสนอในวันนี้จะมุ่งประเด็นไปที่...

571 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

Creativities Unfold, Bangkok 2007 หัวข้อ กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(12-10-2550)

Creativities Unfold, B...

Detail : กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ เวลา 12 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Dr. Rolf Jensen, Matteo di Montezemolo, Peter Zec, ม.ร.ว. ดิศ...

658 Views   7 years ago | 0 Comment(s)