วีร์ วีรพร

จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาเรขศิลป์ จากภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2543 จากนั้นเข้าทำงานที่บริษัท G49 บริษัทออกแบบชั้นนำของประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมในโครงการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Inspirational workshop ครั้งที่ 5 ตอน โล (โก๊) โก้,งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(14-8-2553)

Inspirational workshop...

Detail : งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Inspirational Workshop ครั้งที่ 5 ตอน‘โล (โก๊) โก้’ เวลา 14 ส.ค. 2553 | 12:00-15:00 น. สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิท...

875 Views   8 years ago | 0 Comment(s)