กฤษณะ ธนะธนิต

สำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำงานที่บริษัท G49 และกลายเป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรกของบริษัท G49 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 11 บริษัทในเครือ 49 กรุ๊ป เขาผ่านงานมาแล้วมากมายหลายรูปแบบ แต่งานที่เขาถนัดที่สุดคืองาน corporate identity ที่ไม่ได้มีความหมายอยู่แค่การออกแบบโลโก้ แต่ยังรวมไปถึงการออกแบบ Stationery, ป้ายราคาสินค้า, Information graphic ฝีมือของเขาที่ใครหลายคนคุ้นตาก็อย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), Suvarnabhumi Museum Shop, SCG Experience ฯลฯ

Inspirational workshop ครั้งที่ 5 ตอน โล (โก๊) โก้,งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(14-8-2553)

Inspirational workshop...

Detail : งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Inspirational Workshop ครั้งที่ 5 ตอน‘โล (โก๊) โก้’ เวลา 14 ส.ค. 2553 | 12:00-15:00 น. สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิท...

871 Views   8 years ago | 0 Comment(s)