วุฒิชัย หาญพานิช

ผู้ก่อตั้งบริษัท HARN PRODUCTS นักธุรกิจเจ้าของแบรนด์ Harnn สินค้าสปาสัญชาติไทย ที่มีสาขามากที่สุดในโลก

CU 2007, Vudhichai Harnpanich, Inspired by Asian Heritage(13-10-2550)

CU 2007, Vudhichai Har...

Detail : แนวทางของการคิดเชิงสร้างสรรค์ เวลา 13 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร วุฒิชัย หาญพานิช วิทยากรในวันนี้ จะถ่ายทอดแนวทางการแปรรูป...

638 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

Creativities Unfold, Bangkok 2007 หัวข้อ แนวทางของการคิดเชิงสร้างสรรค์,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(13-10-2550)

Creativities Unfold, B...

Detail : แนวทางของการคิดเชิงสร้างสรรค์ เวลา 13 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Agnès Kubiak, Matthias Fiegl, Sally Bibawy, ปฐมา หรุ่...

568 Views   7 years ago | 0 Comment(s)