กรกต อารมย์ดี

เจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล นักออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ผู้พัฒนางานหัตถกรรมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มปริมาณแต่คงคุณภาพแบบหัตถอุตสาหกรร

Creativity and Self-Reliance Craft Development in Asia,งานสัมมนา(9-06-2554)

Creativity and Self-Re...

Detail : งานสัมมนาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับสินค้าหัตถกรรมของชุมชน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง ไ...

787 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน เมื่อไผ่ถูกสานเข้ากับงานออกแบบ,งานเสวนา(2-4-2553)

มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน เม...

Detail : งานเสวนา มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน เมื่อไผ่ถูกสานเข้ากับงานออกแบบ เวลา 2 เมษายน 2553 | 14:00-16:00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร กรกต อารมย์ดี ...

2364 Views   8 years ago | 0 Comment(s)