สุธิพงษ์ สุริยะ

ฟู้ดสไตลิสต์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพลักษณ์และแบรนดิ้ง รวมทั้งงานออกแบบแนวคิด (Concept Designer) ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

งานเสวนา “รสชาติ+รสนิยม: โอกาสของธุรกิจอาหารยุคใหม่”

งานเสวนา “รสชาติ+รสนิย...

Detail : เวลา: 22 กุมภาพันธ์ 2557 | 14.30 – 16.30 สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC เชียงใหม่ เจาะลึกประสบการณ์การสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารของ 3 ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร...

783 Views   6 years ago | 0 Comment(s)