บรรณนาท ไชยพาน

มัณฑนากรและอาจารย์พิเศษ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase),งานสัมมนา(25-5-2554)

โครงการการออกแบบแห่งท้...

Detail : งานสัมมนา โครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase) เวลา 25 พฤษภาคม 2554 | 09.30 – 17.00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร พิชิต วี...

926 Views   8 years ago | 0 Comment(s)