สมิต ทวีเลิศนิธิ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจังหวัดเชียงใหม่ 

งานเสวนา “รสชาติ+รสนิยม: โอกาสของธุรกิจอาหารยุคใหม่”

งานเสวนา “รสชาติ+รสนิย...

Detail : เวลา: 22 กุมภาพันธ์ 2557 | 14.30 – 16.30 สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC เชียงใหม่ เจาะลึกประสบการณ์การสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารของ 3 ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร...

730 Views   5 years ago | 0 Comment(s)