อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค

คุณอุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและออกแบบกลุ่มหัตถกรรมดาวรัฐ ผู้นำด้านนวัตกรรมสิ่งทอ

วัสดุแห่งอนาคต : โอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติของไทย,งานเสวนา(15-12-2549)

วัสดุแห่งอนาคต : โอกาส...

Detail : เสวนาในหัวข้อ “วัสดุแห่งอนาคต: โอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติของไทย” ซึ่งจัดโดย Material ConneXion® Bangkok และ TCDC วิทยากรผู้ร่วมเสวนาใ...

866 Views   8 years ago | 0 Comment(s)