สานิต หวังวิชา

สานิต ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด ของบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด โดยทำหน้าที่ดูแลภาพรวมเชิงกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ เขาคือผู้รับผิดชอบเบอร์หนึ่งของสินค้า Red Bull Extra มาตั้งแต่ปี 2543 ทั้งยังได้เข้ามาช่วยดูแลงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ และเครื่องดื่มชนิดใหม่ที่ฉีกแนวไปจากเดิม อย่างนมถั่วเหลืองชงร้อน แคลเซียมสูงภายใต้ชื่อ D in 1

CU 2011, Sanit Wangvichar, Constraint Actualises Creativity (1-10-2554)

CU 2011, Sanit Wangvic...

Detail : งานบรรยาย นวัตกรรมจากการออกแบบ Design is Innovation เวลา 1 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร สานิต หวังวิชา พบนักออกแบบและผู้เชี่ยวช...

647 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

Creativities Unfold, Bangkok 2011 หัวข้อ คิดแล้วเปลี่ยนโลก Design impacts to the world,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(1-10-2554)

Creativities Unfold, B...

Detail : งานบรรยาย นวัตกรรมจากการออกแบบ Design is Innovation เวลา 1 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Dennis Hong, Eric Riewer, Uday Dand...

571 Views   6 years ago | 0 Comment(s)