Andy Miah

แอนดี มีอาห์ ดำรงตำแหน่งประธานประจำสาขาจริยธรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ มหาวิทยาลัยเวสต์ออฟสก็อตแลนด์ อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันอนาคตสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยแบบสหวิทยาการที่สร้างข้อมูลเชิงลึกทางด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม

งานวิจัยของแอนดีเกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ สื่อ และวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นหัวข้อที่เป็นเรื่องสดใหม่ในประเด็นทางด้านชีวจริยธรรมและวัฒนธรรม ตั้งแต่การเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ สื่อรูปแบบใหม่ ไปจนถึงกีฬา โครงการหนึ่งของเขามีชื่อว่า #media2012เป็นโครงการที่ศึกษาปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่รวมการใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ และการติดต่อแบบไร้สายเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างแพล็ทฟอร์มโอเพ่นซอร์ซที่ใหญ่ที่สุดในงานแข่งขันโอลิมปิกในลอนดอน ปี 2012

นอกเหนือไปจากการเป็นอาจารย์และนักวิจัย แอนดียังเป็นนักพูดและนักเขียน เขาเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ๆ กว่า 100งานทั่วโลก และเขียนบทความทางวิชาการกว่า 150บทความเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล แพทยศาสตร์ เทคโนโลยี และกีฬา ทั้งในรูปแบบของวารสาร หนังสือ นิตยสาร และสื่อทั้งในและต่างประเทศ เช่น หนังสือพิมพ์ The Washington Post, The Huffington Post, The Guardian และ The Independent

ปัจจุบันแอนดีทำงานให้กับโครงการของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ชื่อว่า อนาคตดิจิทัล 2050เป็นสมาชิกของสถาบันจริยธรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศอเมริกา และเป็นสมาชิกของมูลนิธิศิลปะและเทคโนโลยีสร้างสรรค์

แอนดีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง อักษรศาสตร์บัณฑิตในสาขานันทนจิตศึกษา และระดับปริญญาเอกในสาขาชีวจริยธรรม จากมหาวิทยาลัยเดอมงฟอร์ต และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขากฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยกลาสโกว์

www.andymiah.net/

[CU 2013] Andy Miah

[CU 2013] Andy Miah

Detail : CU2013 Meet the Unmet: From hidden needs to business growth Andy Miah Founder and Director of Creative Futures Institute แอนดี มีอาห์ ผู...

1340 Views   6 years ago | 0 Comment(s)