พิรัช ธัมพิพิธ

ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Morio จำกัด ได้เห็นคุณค่าการสร้างนวัตกรรมใหม่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนา(R&D) ขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เพื่อทำการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อผ่าทางตันในธุรกิจการพิมพ์สกรีนอย่างเป็นกิจลักษณะ

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัสดุ ศิลปะและนวัตกรรมของวัสดุตกแต่ง,งานเสวนา(26-1-2550)

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัส...

Detail : ค้นพบความโดดเด่นของวัสดุ VISIONNEX ซึ่งมีนวัตกรรมล้ำหน้าในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และวิธีคิดออกแบบ ในเสวนาครั้งนี้ นาถวัฒน์ ธัมพิพิธ ผู้อำนวยการโครงกา...

865 Views   8 years ago | 0 Comment(s)