ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

บุคคลที่เปรียบเสมือน "เสาหลัก" ของโครงการดอยตุง เพราะรับหน้าที่กำกับดูแล โครงการในช่วงที่ผ่านมาแล้ว มีโปรเจคใหม่ให้กับดอยตุง ด้วยต่อยอดขยายธุรกิจ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผลิตภัณฑ์จากดอยตุง ไม่ว่าจะเป็นผ้าแม่ฟ้าหลวง ธุรกิจกาแฟ ถั่วมะคาเดเมีย งานหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์เซรามิค ฯลฯ ให้แพร่หลาย ในวงกว้างขึ้น เพื่อให้รายได้จาก การเข้าสู่ธุรกิจใหม่กลับ ไปสู่เกษตรกรดอยตุง อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เป็นแนวคิดที่แสดงถึง การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก ข้อสำคัญธุรกิจ แต่ละอย่างล้วนเกิด จากการวิเคราะห์ ถึงโอกาสทางการตลาด ความคุ้มค่า ก่อนจะสนับสนุนให้เกิดขึ้น

CU 2007, M.R. Disnadda Diskul, Mountain Yield Nine-Digit Success(12-10-2550)

CU 2007, M.R. Disnadda...

Detail : กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ เวลา 12 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เสวนาและการนำเสนอในวันนี้จะมุ่งประเด็นไปที...

580 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

Creativities Unfold, Bangkok 2007 หัวข้อ กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(12-10-2550)

Creativities Unfold, B...

Detail : กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ เวลา 12 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Dr. Rolf Jensen, Matteo di Montezemolo, Peter Zec, ม.ร.ว. ดิศ...

670 Views   7 years ago | 0 Comment(s)