อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท สยามอินเทลลิเจนต์ยูนิต จำกัด
การศึกษา ปริญญาโท สาขาสารสนเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ สหราชอาณาจักร

การบริหารงานเชิงประจักษ์เพื่อความอยู่รอดของห้องสมุดในอนาคต,งานเสวนา(20-6-2555)

การบริหารงานเชิงประจัก...

Detail : ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ร่วมกับห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบของ TCDC เปิดเวทีเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งผ่านองค์ความรู้ใหม่ๆให้กั...

531 Views   7 years ago | 0 Comment(s)