กฤษณพงศ์ เกียรติศักดิ์

สถาปนิกและบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Wallpaper(ฉบับภาษาไทย) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท 3 ใบ ด้าน Interior Design จาก UCLA ต่อด้วย ปริญญาโทอีกใบด้านสถาปัตย์ จาก UC (Berkley) และ MBA จาก UCLA และประกาศนียบัตรด้าน Art & Design จาก Royal College of Art London, UK.

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัสดุ ศิลปะและนวัตกรรมของวัสดุตกแต่ง,งานเสวนา(26-1-2550)

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัส...

Detail : ค้นพบความโดดเด่นของวัสดุ VISIONNEX ซึ่งมีนวัตกรรมล้ำหน้าในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และวิธีคิดออกแบบ ในเสวนาครั้งนี้ นาถวัฒน์ ธัมพิพิธ ผู้อำนวยการโครงกา...

864 Views   8 years ago | 0 Comment(s)