อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ นักบริหารผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ที่เป็นพลังสำคัญในการร่วมผลักดันและนำพาให้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางการกระจายความรู้ด้านการออกแบบและกระตุกต่อม ความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจแบบสากลอย่างต่อเนื่อง

บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอาเซียน,งานเสวนา(20-12-2555)

บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่า...

Detail : ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนา น้ำชายามบ่าย (Tea Talk) เรื่อง “บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอาเซียน” โดย อาจารย์อภิสิทธิ์ ...

794 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์,งานสัมมนา(26-5-2553)

โครงการการสร้างคุณค่าแ...

Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ มอบโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ...

649 Views   8 years ago | 0 Comment(s)