ศาสตร์ผู้บริหารธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย,งานสัมมนา(10-9-2549)

ศาสตร์ผู้บริหารธุรกิจเ...

Detail : สืบเนื่องจากนิทรรศการ “วิเวียน เวสต์วูด” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) และพิพิธภัณฑ์วิกตอเรียแอนด์อัลเบิร์ต กรุงลอนดอน น...

1296 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

CU 2011, Cameron Sinclair, Architecture for Humanity (2-10-2554)

CU 2011, Cameron Sincl...

Detail : ลงมือเปลี่ยนโลก How to design impact เวลา 2 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Cameron Sinclair เรียนรู้กระบวนการระดมความคิดสร้างสรรค...

1294 Views   5 years ago | 0 Comment(s)

Mansion 7 เที่ยวกับผี ธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่,งานบรรยาย(12-11-2553)

Mansion 7 เที่ยวกับผี ...

Detail : งานบรรยาย “Mansion 7...เที่ยวกับผี ธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่” เวลา 12 พฤศจิกายน 2553 | 15:00-17:00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร ภัทรา สห...

1291 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า,	งานบรรยาย(14-07-2554)

รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ...

Detail : งานบรรยาย “รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า” (Care and Fiber Label for Garment) จะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งได้รับคัดเลื...

1290 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

CU 2008, Noppadol Baholyodhin, A Career in Design(3-10-2551)

CU 2008, Noppadol Baho...

Detail : Culture สินทรัพย์สร้างค่า เวลา 3 ตุลาคม 2551 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร นพปฏล พหลโยธินการผนึกกำลังของสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ นักออกแบ...

1286 Views   5 years ago | 0 Comment(s)

CU 2008, Noppadol Baholyodhin, A Career in Design(3-10-2551)

CU 2008, Noppadol Baho...

Detail : Culture สินทรัพย์สร้างค่า เวลา 3 ตุลาคม 2551 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร นพปฏล พหลโยธินการผนึกกำลังของสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ นักออกแบ...

1283 Views   5 years ago | 0 Comment(s)

[CU 2013] Don Tae Lee: Cognitive Design with human desire [Thai Sub]

[CU 2013] Don Tae Lee:...

Detail : CU 2013 Meet the Unmet: From hidden needs to business growth หัวข้อ Cognitive Design with human desire โดย Don Tae Lee ประธานร่วม Tangerine ...

1281 Views   4 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุธรรมชาติของไทย เส้นใยอินทรีย์,งานสัมมนา(11-8-2553)

วัสดุธรรมชาติของไทย เส...

Detail : งานสัมมนา วัสดุธรรมชาติของไทย: เส้นใยอินทรีย์ เวลา 11 สิงหาคม 2553 | 14:00-17:00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร พีรพร พละพลี,ดวงฤทัย ภูม...

1260 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

เบื้องหลังนิทรรศการ จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย Siamese Twist Behind the Scene,งานเสวนา(27-08-54)

เบื้องหลังนิทรรศการ จั...

Detail : สัมผัสเบื้องหลังนิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย” ตั้งแต่ปฏิบัติการจับคู่ระหว่างวัสดุที่ผลิตในประเทศกับความคิดสร้างสรรค์ ของนักออกแบบสาขาต่างๆ ...

1247 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

CU 2011, Hideshi Hamaguchi, Creative Protocal for Innovation (2-10-2554)

CU 2011, Hideshi Hamag...

Detail : ลงมือเปลี่ยนโลก How to design impact เวลา 2 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Hideshi Hamaguchi เรียนรู้กระบวนการระดมความคิดสร้างสรร...

1240 Views   5 years ago | 0 Comment(s)

แสงเงา หัวใจแห่งความงาม,งานบรรยาย(14-1-2550)

แสงเงา หัวใจแห่งความงา...

Detail : เมธา บุนนาค จะมาบรรยายถึงความงามที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่งานสถาปัตยกรรม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากงานสร้างสรรค์ต่างๆ ของโลกอาหรับและอารยธรรมจากแหล่งอื่นๆ...

1235 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

เปิดตัวหนังสือทิศทางใหม่ของวัสดุไทย,งานเสวนา(10-3-2554)

เปิดตัวหนังสือทิศทางให...

Detail : งานเสวนา เปิดตัวหนังสือ “ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย” เวลา 10 มีนาคม 2554 | 14:00-17:00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม, TCDC วิทยากร คุณธิติ อมรพัชระ คุณธน...

1233 Views   7 years ago | 0 Comment(s)