มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน เมื่อไผ่ถูกสานเข้ากับงานออกแบบ,งานเสวนา(2-4-2553)

มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน...

Detail : งานเสวนา มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน เมื่อไผ่ถูกสานเข้ากับงานออกแบบ
...

2490 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

เปิดตัวหนังสือทิศทางใหม่ของวัสดุไทย,งานเสวนา(10-3-2554)

เปิดตัวหนังสือทิศทางให...

Detail : งานเสวนา เปิดตัวหนังสือ “ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย”
เวลา 10...

1555 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

ศาสตร์ผู้บริหารธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย,งานสัมมนา(10-9-2549)

ศาสตร์ผู้บริหารธุรกิจเ...

Detail : งานสัมมนา ศาสตร์ผู้บริหารธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
เวลา...

1850 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุธรรมชาติของไทย เส้นใยอินทรีย์,งานสัมมนา(11-8-2553)

วัสดุธรรมชาติของไทย...

Detail : งานสัมมนา วัสดุธรรมชาติของไทย: เส้นใยอินทรีย์
เวลา 11 สิงหาคม...

1907 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

Mansion 7 เที่ยวกับผี ธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่,งานบรรยาย(12-11-2553)

Mansion 7 เที่ยวกับผี...

Detail : งานบรรยาย “Mansion 7...เที่ยวกับผี ธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่”
เวลา 12...

1600 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

เมื่อคนต้นคิด พบผู้ผลิตแรงบันดาลใจ,งานเสวนา(13-3-2554)

เมื่อคนต้นคิด...

Detail : งานเสวนา เมื่อคนต้นคิด พบผู้ผลิตแรงบันดาลใจ
เวลา 13 มีนาคม 2554 |...

1917 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

Inspirational workshop ครั้งที่ 5 ตอน โล (โก๊) โก้,งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(14-8-2553)

Inspirational workshop...

Detail : งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Inspirational Workshop ครั้งที่ 5 ตอน‘โล (โก๊) โก้’
...

916 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม,งานบรรยาย(17-2-2550)

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล...

Detail : งานบรรยาย การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
เวลา 17 กุมภาพันธ์ 2550 |...

913 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

แปรเทรนด์เป็นผลิตภัณฑ์ ทำนายเทรนด์ปี 2011 โดย Nelly Rodi,งานสัมมนา(17-7-2553)

แปรเทรนด์เป็นผลิตภัณฑ์...

Detail : งานสัมมนา สัมมนาแปรเทรนด์เป็นผลิตภัณฑ์: ทำนายเทรนด์ปี 2011 โดย Nelly...

1110 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

แนวโน้มการออกแบบเส้นใย ความคิดสร้างสรรค์จากวัตถุดิบ,งานสัมมนา(18-6-2553)

แนวโน้มการออกแบบเส้นใย...

Detail : งานสัมมนา แนวโน้มการออกแบบเส้นใย...

741 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

เปิดปมมนตร์สะกด ทำไมสื่อจึงมีอิทธิพลครอบงำชีวิต,งานบรรยาย(18-12-2551)

เปิดปมมนตร์สะกด...

Detail : การบรรยาย เปิดปมมนตร์สะกด: ทำไมสื่อจึงมีอิทธิพลครอบงำชีวิต
...

911 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุไทย กล้าคิดต่าง เบิกทางสู่ตลาดโลก,งานเสวนา(19-11-2553)

วัสดุไทย กล้าคิดต่าง...

Detail : งานเสวนา วัสดุไทย: กล้าคิดต่าง เบิกทางสู่ตลาดโลก
เวลา 19...

760 Views   9 years ago | 0 Comment(s)