Searchin 'ความคิดสร้างสรรค์' in Videos
โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2554,งานสัมมนา(16-2-2554)

โครงการการสร้างคุณค่าแ...

Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ...

583 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

การทำอาหารแนวใหม่ โดยเชฟกักกัน อานันด์,	งานบรรยายและสาธิต(22-1-2555)

การทำอาหารแนวใหม่...

Detail : การบรรยายและสาธิตการทำอาหารแนวใหม่โดย เชฟกักกัน อานันด์...

684 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

คุณค่าที่ได้จากการรักษาความสดของความคิดแวบแรก,งานบรรยาย(9-6-2550)

คุณค่าที่ได้จากการรักษ...

Detail : ในปัจจุบัน การสร้างแนวคิดใหม่ๆ...

599 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2554,งานสัมมนา(23-2-2554)

โครงการการสร้างคุณค่าแ...

Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมมือกับ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ...

758 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุไทย: ภูมิปัญญาท้องถิ่นแถบภาคเหนือตอนล่าง,งานเสวนา(30-9-2553)

วัสดุไทย:...

Detail : มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุในแถบภาคเหนือตอนล่างอันประกอบด้...

1260 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

วิวัฒนาการของงานเครื่องประดับและการศึกษาทางด้านเครื่องประดับในทวีปยุโรป : อดีต ปัจจุบัน,งานบรรยาย(30-8-2552)

วิวัฒนาการของงานเครื่อ...

Detail : การบรรยายนี้จะกล่าวถึงเส้นทางอันหลากหลาย...

614 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

ทรัพย์สินทางปัญญากับการออกแบบผลิตภัณฑ์,งานบรรยาย(28-1-2552)

ทรัพย์สินทางปัญญากับกา...

Detail : เราก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 มาพร้อมๆ...

841 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัสดุ ศิลปะและนวัตกรรมของวัสดุตกแต่ง,งานเสวนา(26-1-2550)

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัส...

Detail : ค้นพบความโดดเด่นของวัสดุ VISIONNEX...

823 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ เทศทึ่ง,งานเสวนา(28-8-2553)

วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ...

Detail : งานเสวนา “วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ เทศทึ่ง”...

845 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์,งานสัมมนา(26-5-2553)

โครงการการสร้างคุณค่าแ...

Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม...

606 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

โครงการความร่วมมือในการออกแบบระหว่างประเทศไทยและสวีเดน,งานสัมมนา(16-6-2550)

โครงการความร่วมมือในกา...

Detail : ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องวิธีดำเนินโครงก...

781 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

เบื้องหลังนิทรรศการ จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย Siamese Twist Behind the Scene,งานเสวนา(27-08-54)

เบื้องหลังนิทรรศการ...

Detail : สัมผัสเบื้องหลังนิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย”...

1085 Views   7 years ago | 0 Comment(s)