Searchin 'งาน' in Videos
การสร้างนวัตกรรมกับโลกสารสนเทศยุคใหม่,งานเสวนา(4-08-2554)

การสร้างนวัตกรรมกับโลก...

Detail : ร่วมเรียนรู้ทุกระบบงานของห้องสมุดและการบริการสารสนเทศในปัจจ...

609 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า,	งานบรรยาย(14-07-2554)

รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ...

Detail : งานบรรยาย “รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า” (Care and Fiber Label for Garment)...

932 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

Creativity and Self-Reliance Craft Development in Asia,งานสัมมนา(9-06-2554)

Creativity and...

Detail : งานสัมมนาครั้งนี้...

745 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต Spring/Summer 2012,งานสัมมนา(31-03-2554)
Video is inactive

เจาะเทรนด์โลก โดย...

Detail : ร่วมจับกระแสความต้องการของตลาดโลกไปกับ TCDC...

0 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

ผลักดันนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเปิดโอกาสการเข้าเขตการค้าเสรี ในปี ค.ศ.2015,งานสัมมนา(22-2-2554)

ผลักดันนวัตกรรมในอุตสา...

Detail : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ...

644 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุไทยจากภาคเหนือตอนบน สู่ธุรกิจสร้างสรรค์,งานเสวนา(7-10-2554)

วัสดุไทยจากภาคเหนือตอน...

Detail : ร่วมเรียนรู้วัสดุผ่านมุมมองธุรกิจสร้างสรรค์ของคนเมืองเชียงใ...

1057 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

เบื้องหลังความสำเร็จของ Headquarter,งานบรรยาย(9-3-2551)

เบื้องหลังความสำเร็จขอ...

Detail : การบรรยายจะเน้นเรื่องบทบาทของนักออกแบบยุคใหม่ในวงการแฟชั่น...

886 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

ย้อนรอยความสำเร็จของ FLYNOW แบรนด์ไทยที่ผงาดอยู่บนเวทีแฟชั่นโลก,งานบรรยาย(28-1-2550)

ย้อนรอยความสำเร็จของ...

Detail : ในการบรรยายครั้งนี้ สมชัย ส่งวัฒนา ผู้ก่อตั้งและบริหารแบรนด์...

699 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จ,งานบรรยาย(4-11-2553)

กระบวนการออกแบบผลิตภัณ...

Detail : ทิโมธี จาคอบส์ เจนเซ่น...

607 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

แสงเงา หัวใจแห่งความงาม,งานบรรยาย(14-1-2550)

แสงเงา...

Detail : เมธา บุนนาค...

1025 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุแห่งอนาคต : โอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติของไทย,งานเสวนา(15-12-2549)

วัสดุแห่งอนาคต :...

Detail : เสวนาในหัวข้อ “วัสดุแห่งอนาคต:...

834 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2554,งานสัมมนา(16-2-2554)

โครงการการสร้างคุณค่าแ...

Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ...

583 Views   7 years ago | 0 Comment(s)