Searchin 'งาน' in Videos
การทำอาหารแนวใหม่ โดยเชฟกักกัน อานันด์,	งานบรรยายและสาธิต(22-1-2555)

การทำอาหารแนวใหม่...

Detail : การบรรยายและสาธิตการทำอาหารแนวใหม่โดย เชฟกักกัน อานันด์...

684 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

คุณค่าที่ได้จากการรักษาความสดของความคิดแวบแรก,งานบรรยาย(9-6-2550)

คุณค่าที่ได้จากการรักษ...

Detail : ในปัจจุบัน การสร้างแนวคิดใหม่ๆ...

599 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2554,งานสัมมนา(23-2-2554)

โครงการการสร้างคุณค่าแ...

Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมมือกับ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ...

758 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

อาหารฉลากเขียวและนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารรักษ์โลก,งานบรรยาย(26-1-2555)

อาหารฉลากเขียวและนวัตก...

Detail : อาหารการกินและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอย่าง...

1464 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุไทย: ภูมิปัญญาท้องถิ่นแถบภาคเหนือตอนล่าง,งานเสวนา(30-9-2553)

วัสดุไทย:...

Detail : มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุในแถบภาคเหนือตอนล่างอันประกอบด้...

1260 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

วิวัฒนาการของงานเครื่องประดับและการศึกษาทางด้านเครื่องประดับในทวีปยุโรป : อดีต ปัจจุบัน,งานบรรยาย(30-8-2552)

วิวัฒนาการของงานเครื่อ...

Detail : การบรรยายนี้จะกล่าวถึงเส้นทางอันหลากหลาย...

614 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

ทรัพย์สินทางปัญญากับการออกแบบผลิตภัณฑ์,งานบรรยาย(28-1-2552)

ทรัพย์สินทางปัญญากับกา...

Detail : เราก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 มาพร้อมๆ...

841 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก,งานบรรยาย(26-6-2550)

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใ...

Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ Material ConneXion® Bangkok...

744 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัสดุ ศิลปะและนวัตกรรมของวัสดุตกแต่ง,งานเสวนา(26-1-2550)

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัส...

Detail : ค้นพบความโดดเด่นของวัสดุ VISIONNEX...

823 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ เทศทึ่ง,งานเสวนา(28-8-2553)

วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ...

Detail : งานเสวนา “วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ เทศทึ่ง”...

845 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์,งานสัมมนา(26-5-2553)

โครงการการสร้างคุณค่าแ...

Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม...

606 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

อนาคตของนักวิชาชีพด้านความรู้,งานเสวนา(15-2-2550)

อนาคตของนักวิชาชีพด้าน...

Detail : เสวนาโดย ดร. โฮเซ่-มารี กริฟฟิธส์...

693 Views   7 years ago | 0 Comment(s)