Searchin 'ธุรกิจ' in Videos
อนาคตแห่งดิจิทัล โดย โทบี้ บาร์นส์,งานบรรยาย(26-3-2554)

อนาคตแห่งดิจิทัล โดย...

Detail : งานบรรยาย อนาคตแห่งดิจิทัล โดย โทบี้ บาร์นส์
เวลา 26 มีนาคม 2554 |...

938 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

Creativity and Self-Reliance Craft Development in Asia,งานสัมมนา(9-06-2554)

Creativity and...

Detail : งานสัมมนาครั้งนี้...

699 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต Spring/Summer 2012,งานสัมมนา(31-03-2554)
Video is inactive

เจาะเทรนด์โลก โดย...

Detail : ร่วมจับกระแสความต้องการของตลาดโลกไปกับ TCDC...

0 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุไทยจากภาคเหนือตอนบน สู่ธุรกิจสร้างสรรค์,งานเสวนา(7-10-2554)

วัสดุไทยจากภาคเหนือตอน...

Detail : ร่วมเรียนรู้วัสดุผ่านมุมมองธุรกิจสร้างสรรค์ของคนเมืองเชียงใ...

1007 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

เบื้องหลังความสำเร็จของ Headquarter,งานบรรยาย(9-3-2551)

เบื้องหลังความสำเร็จขอ...

Detail : การบรรยายจะเน้นเรื่องบทบาทของนักออกแบบยุคใหม่ในวงการแฟชั่น...

832 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

ย้อนรอยความสำเร็จของ FLYNOW แบรนด์ไทยที่ผงาดอยู่บนเวทีแฟชั่นโลก,งานบรรยาย(28-1-2550)

ย้อนรอยความสำเร็จของ...

Detail : ในการบรรยายครั้งนี้ สมชัย ส่งวัฒนา ผู้ก่อตั้งและบริหารแบรนด์...

643 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุแห่งอนาคต : โอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติของไทย,งานเสวนา(15-12-2549)

วัสดุแห่งอนาคต :...

Detail : เสวนาในหัวข้อ “วัสดุแห่งอนาคต:...

780 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2554,งานสัมมนา(16-2-2554)

โครงการการสร้างคุณค่าแ...

Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ...

529 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

คุณค่าที่ได้จากการรักษาความสดของความคิดแวบแรก,งานบรรยาย(9-6-2550)

คุณค่าที่ได้จากการรักษ...

Detail : ในปัจจุบัน การสร้างแนวคิดใหม่ๆ...

549 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2554,งานสัมมนา(23-2-2554)

โครงการการสร้างคุณค่าแ...

Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมมือกับ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ...

691 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

อาหารฉลากเขียวและนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารรักษ์โลก,งานบรรยาย(26-1-2555)

อาหารฉลากเขียวและนวัตก...

Detail : อาหารการกินและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอย่าง...

1403 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์,งานสัมมนา(26-5-2553)

โครงการการสร้างคุณค่าแ...

Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม...

561 Views   7 years ago | 0 Comment(s)