Searchin 'สมชัย ส่งวัฒนา' in Videos
ศาสตร์ผู้บริหารธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย,งานสัมมนา(10-9-2549)

ศาสตร์ผู้บริหารธุรกิจเ...

Detail : งานสัมมนา ศาสตร์ผู้บริหารธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
เวลา...

1834 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

ย้อนรอยความสำเร็จของ FLYNOW แบรนด์ไทยที่ผงาดอยู่บนเวทีแฟชั่นโลก,งานบรรยาย(28-1-2550)

ย้อนรอยความสำเร็จของ...

Detail : ในการบรรยายครั้งนี้ สมชัย ส่งวัฒนา ผู้ก่อตั้งและบริหารแบรนด์...

757 Views   8 years ago | 0 Comment(s)