Searchin 'สื่อ' in Videos
เปิดปมมนตร์สะกด ทำไมสื่อจึงมีอิทธิพลครอบงำชีวิต,งานบรรยาย(18-12-2551)

เปิดปมมนตร์สะกด...

Detail : การบรรยาย เปิดปมมนตร์สะกด: ทำไมสื่อจึงมีอิทธิพลครอบงำชีวิต
...

859 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัสดุ ศิลปะและนวัตกรรมของวัสดุตกแต่ง,งานเสวนา(26-1-2550)

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัส...

Detail : ค้นพบความโดดเด่นของวัสดุ VISIONNEX...

864 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

โครงการความร่วมมือในการออกแบบระหว่างประเทศไทยและสวีเดน,งานสัมมนา(16-6-2550)

โครงการความร่วมมือในกา...

Detail : ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องวิธีดำเนินโครงก...

821 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

สาธารณชนและการออกแบบ,งานบรรยาย(28-9-2555)

สาธารณชนและการออกแบบ,ง...

Detail : TCDC ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ Plus Arts นำเสนอการบรรยาย...

568 Views   7 years ago | 0 Comment(s)