Searchin 'เสวนา' in Videos
มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน เมื่อไผ่ถูกสานเข้ากับงานออกแบบ,งานเสวนา(2-4-2553)

มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน...

Detail : งานเสวนา มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน เมื่อไผ่ถูกสานเข้ากับงานออกแบบ
...

2441 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

เปิดตัวหนังสือทิศทางใหม่ของวัสดุไทย,งานเสวนา(10-3-2554)

เปิดตัวหนังสือทิศทางให...

Detail : งานเสวนา เปิดตัวหนังสือ “ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย”
เวลา 10...

1539 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

เมื่อคนต้นคิด พบผู้ผลิตแรงบันดาลใจ,งานเสวนา(13-3-2554)

เมื่อคนต้นคิด...

Detail : งานเสวนา เมื่อคนต้นคิด พบผู้ผลิตแรงบันดาลใจ
เวลา 13 มีนาคม 2554 |...

1904 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุไทย กล้าคิดต่าง เบิกทางสู่ตลาดโลก,งานเสวนา(19-11-2553)

วัสดุไทย กล้าคิดต่าง...

Detail : งานเสวนา วัสดุไทย: กล้าคิดต่าง เบิกทางสู่ตลาดโลก
เวลา 19...

751 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

รองเท้าไทยในฝรั่งเศส: เบื้องหลังความสำเร็จของพริ้ง,งานเสวนา(23-8-2552)

รองเท้าไทยในฝรั่งเศส:...

Detail : งานเสวนารองเท้าไทยในฝรั่งเศส: เบื้องหลังความสำเร็จของพริ้ง
...

816 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

COOPERATION: Design for Disasters Relief,งานเสวนา(23-11-2553)

COOPERATION: Design...

Detail : งานเสวนา COOPERATION: Design for Disasters Relief
เวลา 23 พฤศจิกายน 2553 | 18:00-20:00
สถานที่...

1051 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

การสร้างนวัตกรรมกับโลกสารสนเทศยุคใหม่,งานเสวนา(4-08-2554)

การสร้างนวัตกรรมกับโลก...

Detail : ร่วมเรียนรู้ทุกระบบงานของห้องสมุดและการบริการสารสนเทศในปัจจ...

658 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุไทยจากภาคเหนือตอนบน สู่ธุรกิจสร้างสรรค์,งานเสวนา(7-10-2554)

วัสดุไทยจากภาคเหนือตอน...

Detail : ร่วมเรียนรู้วัสดุผ่านมุมมองธุรกิจสร้างสรรค์ของคนเมืองเชียงใ...

1117 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุแห่งอนาคต : โอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติของไทย,งานเสวนา(15-12-2549)

วัสดุแห่งอนาคต :...

Detail : เสวนาในหัวข้อ “วัสดุแห่งอนาคต:...

893 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุไทย: ภูมิปัญญาท้องถิ่นแถบภาคเหนือตอนล่าง,งานเสวนา(30-9-2553)

วัสดุไทย:...

Detail : มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุในแถบภาคเหนือตอนล่างอันประกอบด้...

1334 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัสดุ ศิลปะและนวัตกรรมของวัสดุตกแต่ง,งานเสวนา(26-1-2550)

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัส...

Detail : ค้นพบความโดดเด่นของวัสดุ VISIONNEX...

903 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ เทศทึ่ง,งานเสวนา(28-8-2553)

วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ...

Detail : งานเสวนา “วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ เทศทึ่ง”...

920 Views   8 years ago | 0 Comment(s)