Searchin 'แฟชั่น' in Videos
ศาสตร์ผู้บริหารธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย,งานสัมมนา(10-9-2549)

ศาสตร์ผู้บริหารธุรกิจเ...

Detail : งานสัมมนา ศาสตร์ผู้บริหารธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
เวลา...

1834 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

แปรเทรนด์เป็นผลิตภัณฑ์ ทำนายเทรนด์ปี 2011 โดย Nelly Rodi,งานสัมมนา(17-7-2553)

แปรเทรนด์เป็นผลิตภัณฑ์...

Detail : งานสัมมนา สัมมนาแปรเทรนด์เป็นผลิตภัณฑ์: ทำนายเทรนด์ปี 2011 โดย Nelly...

1088 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

จับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนังและสิ่งทอ,งานสัมมนา(21-8-2553)

จับคู่ทางธุรกิจ...

Detail : งานสัมมนา จับคู่ทางธุรกิจ...

805 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

รองเท้าไทยในฝรั่งเศส: เบื้องหลังความสำเร็จของพริ้ง,งานเสวนา(23-8-2552)

รองเท้าไทยในฝรั่งเศส:...

Detail : งานเสวนารองเท้าไทยในฝรั่งเศส: เบื้องหลังความสำเร็จของพริ้ง
...

816 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

แปรเทรนด์เป็นผลิตภัณฑ์ : Carlin’s Summer 2011 Trends Overview,งานสัมมนา(24-7-2553)

แปรเทรนด์เป็นผลิตภัณฑ์...

Detail : งานสัมมนา แปรเทรนด์เป็นผลิตภัณฑ์: Carlin’s Summer 2011 Trends Overview
เวลา 24...

739 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต Spring/Summer 2012,งานสัมมนา(31-03-2554)
Video is inactive

เจาะเทรนด์โลก โดย...

Detail : ร่วมจับกระแสความต้องการของตลาดโลกไปกับ TCDC...

0 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

เบื้องหลังความสำเร็จของ Headquarter,งานบรรยาย(9-3-2551)

เบื้องหลังความสำเร็จขอ...

Detail : การบรรยายจะเน้นเรื่องบทบาทของนักออกแบบยุคใหม่ในวงการแฟชั่น...

947 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

ย้อนรอยความสำเร็จของ FLYNOW แบรนด์ไทยที่ผงาดอยู่บนเวทีแฟชั่นโลก,งานบรรยาย(28-1-2550)

ย้อนรอยความสำเร็จของ...

Detail : ในการบรรยายครั้งนี้ สมชัย ส่งวัฒนา ผู้ก่อตั้งและบริหารแบรนด์...

757 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

Carlin Trend Book ถอดรหัสเทรนด์ยุโรป,งานสัมมนา(19-1-2551)

Carlin Trend Book...

Detail : งานสัมมนา Carlin Trend Book ถอดรหัสเทรนด์ยุโรป
เวลา 19 มกราคม 2551 | 09:30-16:45
...

725 Views   7 years ago | 0 Comment(s)