Searchin '2550' in Videos
การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม,งานบรรยาย(17-2-2550)

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล...

Detail : งานบรรยาย การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
เวลา 17 กุมภาพันธ์ 2550 |...

895 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

ย้อนรอยความสำเร็จของ FLYNOW แบรนด์ไทยที่ผงาดอยู่บนเวทีแฟชั่นโลก,งานบรรยาย(28-1-2550)

ย้อนรอยความสำเร็จของ...

Detail : ในการบรรยายครั้งนี้ สมชัย ส่งวัฒนา ผู้ก่อตั้งและบริหารแบรนด์...

749 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

แสงเงา หัวใจแห่งความงาม,งานบรรยาย(14-1-2550)

แสงเงา...

Detail : เมธา บุนนาค...

1093 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

คุณค่าที่ได้จากการรักษาความสดของความคิดแวบแรก,งานบรรยาย(9-6-2550)

คุณค่าที่ได้จากการรักษ...

Detail : ในปัจจุบัน การสร้างแนวคิดใหม่ๆ...

652 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก,งานบรรยาย(26-6-2550)

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใ...

Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ Material ConneXion® Bangkok...

816 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัสดุ ศิลปะและนวัตกรรมของวัสดุตกแต่ง,งานเสวนา(26-1-2550)

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัส...

Detail : ค้นพบความโดดเด่นของวัสดุ VISIONNEX...

891 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

อนาคตของนักวิชาชีพด้านความรู้,งานเสวนา(15-2-2550)

อนาคตของนักวิชาชีพด้าน...

Detail : เสวนาโดย ดร. โฮเซ่-มารี กริฟฟิธส์...

753 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

โครงการความร่วมมือในการออกแบบระหว่างประเทศไทยและสวีเดน,งานสัมมนา(16-6-2550)

โครงการความร่วมมือในกา...

Detail : ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องวิธีดำเนินโครงก...

846 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

วัสดุที่เป็นมิตรสำหรับการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม,งานบรรยาย(16-2-2550)

วัสดุที่เป็นมิตรสำหรับ...

Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบร่วมกับ Material ConneXion Bangkok...

993 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

ภาพยนตร์สั้น แอนนิเมชั่นบำบัด,งานเสวนา(2-4-2550)

ภาพยนตร์สั้น...

Detail : เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ...

699 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

ร่ายมนต์อาหรับให้เครื่องประดับ,งานบรรยาย(11-1-2550)

ร่ายมนต์อาหรับให้เครื่...

Detail : อัซซ่าได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัว ตั้งแต่ดอกไม้...

743 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

เพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยไอเดียบรรจุภัณฑ์,งานบรรยาย(28-7-2550)

เพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยไ...

Detail : ทาดาโตชิ ซาโต้ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ)...

619 Views   7 years ago | 0 Comment(s)