Searchin 'Matteo di Montezemolo' in Videos
Creativities Unfold, Bangkok 2007 หัวข้อ กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(12-10-2550)

Creativities Unfold,...

Detail : กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์
เวลา 12 ตุลาคม 2550
สถานที่ :...

658 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

CU 2007, Matteo di Montezemolo, Passion & Positioning(12-10-2550)

CU 2007, Matteo di...

Detail : กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ เวลา 12 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC...

571 Views   6 years ago | 0 Comment(s)