ความท้าทายในการสร้างสรรค์งานกราฟฟิค

[ตอนที่ 1] ความท้าทายในการสร้างสร...

Detail : เปิดมุมมองการค้นหาสิ่งใหม่ๆ กับนักออกแบบกราฟฟิคชั้นนำของไทย วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ นักออกแบบกราฟฟิคชั้นนำ ผู้ก่อตั้ง Duckunit ...

1138 Views   6 years ago | 0 Comment(s)