คาเร็คเตอร์และคอนเทนท์ ในเครือบริษัทวิธิตาแอนิเมชั่น ประจำปี 2553,งานจัดแสดง(22-6-2553)

[ตอนที่ 1] คาเร็คเตอร์และคอนเทนท์...

Detail : งานจัดแสดง คาเร็คเตอร์และคอนเทนท์ ในเครือบริษัทวิธิตาแอนิเมชั่น ประจำปี 2553 เวลา 22 มิถุนายน 2553 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร สันติ เ...

806 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

คาเร็คเตอร์และคอนเทนท์ ในเครือบริษัทวิธิตาแอนิเมชั่น ประจำปี 2553,งานจัดแสดง(22-6-2553)

[ตอนที่ 2] คาเร็คเตอร์และคอนเทนท์...

Detail : งานจัดแสดง คาเร็คเตอร์และคอนเทนท์ ในเครือบริษัทวิธิตาแอนิเมชั่น ประจำปี 2553 เวลา 22 มิถุนายน 2553 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร สันติ เ...

1126 Views   8 years ago | 0 Comment(s)