เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุน – จาก Games Workshop สู่ Tomb Raider,งานบรรยาย(25-3-2554)

[ตอนที่ 1] เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุ...

Detail : งานบรรยาย เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุน – จาก Games Workshop สู่ Tomb Raider เวลา 25 มีนาคม 2554 | 19:00-20:30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร ...

850 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุน – จาก Games Workshop สู่ Tomb Raider,งานบรรยาย(25-3-2554)

[ตอนที่ 2] เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุ...

Detail : งานบรรยาย เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุน – จาก Games Workshop สู่ Tomb Raider เวลา 25 มีนาคม 2554 | 19:00-20:30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร ...

854 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุน – จาก Games Workshop สู่ Tomb Raider,งานบรรยาย(25-3-2554)

[ตอนที่ 3] เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุ...

Detail : งานบรรยาย เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุน – จาก Games Workshop สู่ Tomb Raider เวลา 25 มีนาคม 2554 | 19:00-20:30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร ...

730 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุน – จาก Games Workshop สู่ Tomb Raider,งานบรรยาย(25-3-2554)

[ตอนที่ 4] เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุ...

Detail : งานบรรยาย เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุน – จาก Games Workshop สู่ Tomb Raider เวลา 25 มีนาคม 2554 | 19:00-20:30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร ...

1268 Views   8 years ago | 0 Comment(s)