อนาคตแห่งดิจิทัล โดย โทบี้ บาร์นส์,งานบรรยาย(26-3-2554)

[ตอนที่ 1] อนาคตแห่งดิจิทัล โดย โ...

Detail : งานบรรยาย อนาคตแห่งดิจิทัล โดย โทบี้ บาร์นส์ เวลา 26 มีนาคม 2554 | 16:00-16:45 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร Toby Barnes โทบี้ บาร์นส์...

1037 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

อนาคตแห่งดิจิทัล โดย โทบี้ บาร์นส์,งานบรรยาย(26-3-2554)

[ตอนที่ 2] อนาคตแห่งดิจิทัล โดย โ...

Detail : งานบรรยาย อนาคตแห่งดิจิทัล โดย โทบี้ บาร์นส์ เวลา 26 มีนาคม 2554 | 16:00-16:45 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร Toby Barnes โทบี้ บาร์นส์...

1053 Views   8 years ago | 0 Comment(s)