กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จ,งานบรรยาย(4-11-2553)

[ตอนที่ 1] กระบวนการออกแบบผลิตภัณ...

Detail : ทิโมธี จาคอบส์ เจนเซ่น ได้พูดถึงแนวคิดสำคัญในการออกแบบว่าการออกแบบนั้น นักออกแบบจะต้องบันทึก ข้อผิดพลาดในการทำงานไว้เสมอ เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะนำมา...

875 Views   5 years ago | 0 Comment(s)

กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จ,งานบรรยาย(4-11-2553)

[ตอนที่ 2] กระบวนการออกแบบผลิตภัณ...

Detail : ทิโมธี จาคอบส์ เจนเซ่น ได้พูดถึงแนวคิดสำคัญในการออกแบบว่าการออกแบบนั้น นักออกแบบจะต้องบันทึก ข้อผิดพลาดในการทำงานไว้เสมอ เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะนำมา...

381 Views   5 years ago | 0 Comment(s)

กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จ,งานบรรยาย(4-11-2553)

[ตอนที่ 3] กระบวนการออกแบบผลิตภัณ...

Detail : ทิโมธี จาคอบส์ เจนเซ่น ได้พูดถึงแนวคิดสำคัญในการออกแบบว่าการออกแบบนั้น นักออกแบบจะต้องบันทึก ข้อผิดพลาดในการทำงานไว้เสมอ เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะนำมา...

499 Views   5 years ago | 0 Comment(s)