ร่ายมนต์อาหรับให้เครื่องประดับ,งานบรรยาย(11-1-2550)

[ตอนที่ 1] ร่ายมนต์อาหรับให้เครื่...

Detail : อัซซ่าได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัว ตั้งแต่ดอกไม้ สถาปัตยกรรม ไปจนถึงภาพเขียน อัซซ่าศึกษายุคสมัยและอารยธรรมต่างๆ ที่มีประเพณีการทำเครื่องประดับที่...

898 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

ร่ายมนต์อาหรับให้เครื่องประดับ,งานบรรยาย(11-1-2550)

[ตอนที่ 2] ร่ายมนต์อาหรับให้เครื่...

Detail : อัซซ่าได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัว ตั้งแต่ดอกไม้ สถาปัตยกรรม ไปจนถึงภาพเขียน อัซซ่าศึกษายุคสมัยและอารยธรรมต่างๆ ที่มีประเพณีการทำเครื่องประดับที่...

725 Views   7 years ago | 0 Comment(s)