บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอาเซียน,งานเสวนา(20-12-2555)

[ตอนที่ 1] บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่า...

Detail : ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนา น้ำชายามบ่าย (Tea Talk) เรื่อง “บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอาเซียน” โดย อาจารย์อภิสิทธิ์ ...

823 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอาเซียน,งานเสวนา(20-12-2555)

[ตอนที่ 2] บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่า...

Detail : ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนา น้ำชายามบ่าย (Tea Talk) เรื่อง “บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอาเซียน” โดย อาจารย์อภิสิทธิ์ ...

571 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอาเซียน,งานเสวนา(20-12-2555)

[ตอนที่ 3] บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่า...

Detail : ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนา น้ำชายามบ่าย (Tea Talk) เรื่อง “บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอาเซียน” โดย อาจารย์อภิสิทธิ์ ...

532 Views   7 years ago | 0 Comment(s)