[ตอนที่ 6] เบื้องหลังนิทรรศการ จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย Siamese Twist Behind the Scene,งานเสวนา(27-08-54)
Viewed : 781
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : สัมผัสเบื้องหลังนิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย” ตั้งแต่ปฏิบัติการจับคู่ระหว่างวัสดุที่ผลิตในประเทศกับความคิดสร้างสรรค์ ของนักออกแบบสาขาต่างๆ มาคัดเลือกวัสดุไทยที่คัดสรรไว้ในห้องสมุดวัสดุของ Material ConneXion® Bangkok เพื่อนำไปทดลองและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ทางการตลาด และการผลิตจริง กระบวนการทดลองนี้คล้ายกับการ “จับคู่เต้นรำ” ของชายหญิง กว่าจะพบ “จังหวะและทำนอง” ที่ลงตัวกับวัสดุที่เลือก นักออกแบบก็ต้องลองผิดลองถูกหลายรอบ แต่ในที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นกลับเป็นจุดพลิกผันที่สร้างความโดดเด่นให้กับชิ้นงาน และพานักออกแบบไปสู่ทางออกใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นเสมอ
About Speaker
ม.ล.ปรเมศ วรวรรณ
กรรมการผู้จัดการบริษัทวรวรรณอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด..


จุฑามาส บูรณะเจตน์
นักออกแบบจาก object design alliance หรือ o-d-a


ปิติ อัมระรงค์
นักออกแบบจาก object design alliance หรือ o-d-a


ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
อาจารย์ประจำที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร..


กฤษณ์ เย็นสุดใจ
นักออกแบบและผู้จัดการโครงการประจำมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง..


ดร.รชพร ชูช่วย
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..


ชมพูนุท วีรกิตติ
ผู้อำนวยการห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion Bangkok..


Related Videos TAG