[ตอนที่ 3] โครงการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากพลวัตรแห่งศิลปะและการออกแบบ,งานบรรยาย(18-11-2555)
Viewed : 499
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : งานบรรยาย โครงการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากพลวัตรแห่งศิลปะและการออกแบบ 18 พฤศจิกายน 2555 | 13:00-17:00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร Nagata Hirokazu พบกับการบรรยาย ‘โครงการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากพลวัตรแห่งศิลปะและการออกแบบ’ โดย ฮิโรคะซุ นากาตะ นักวางแผน ผู้ดูแลการผลิต และประธานกรรมการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศญี่ปุ่น Plus Arts ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมประกอบนิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้: ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง” จัดโดย TCDC ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ Plus Arts ฮิโรคะซุ นากาตะ จะนำเสนอรายละเอียดของโครงการเตรียมพร้อมและรับมือภัยพิบัติอันหลากหลายที่จัดอยู่ในนิทรรศการนี้ พร้อมจัดมินิเวิร์กช็อปให้ความรู้และทักษะในการรับมือและป้องกันเหตุฉุกเฉินแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และสันทนาการผสมผสานศิลปะกับการออกแบบ ให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทักษะการปฐมพยาบาลโดยใช้สิ่งของรอบตัว และศิลปะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นเพื่อการดำรงชีวิต (จาน-ชามกระดาษ) รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/events.php?lang=th&act=view&id=457
About Speaker
Nagata Hirokazu
Planner, Producer, Chair of NPO Plus Arts Hirokazu Nagata was born 1968 in Hyogo Prefecture, Japan.


Related Videos TAG