[ตอนที่ 3] วัสดุที่เป็นมิตรสำหรับการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม,งานบรรยาย(16-2-2550)
Viewed : 640
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบร่วมกับ Material ConneXion Bangkok จัดการบรรยายในหัวข้อ “วัสดุที่เป็นมิตรสำหรับการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยมีวิทยากรคือ ดร. ซินเธีย ไทเลอร์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านวัสดุ นักวิจัยในทีม Advanced Material Solutions จาก Material ConneXion, New York
About Speaker
Dr.Cynthia Tyler
Senior Materials Specialist at Material ConneXion, New York.


Related Videos TAG