[ตอนที่ 8] Creativities Unfold, Bangkok 2011 หัวข้อ ลงมือเปลี่ยนโลก How to design impact,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(2-10-2554)
Viewed : 639
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : ลงมือเปลี่ยนโลก How to design impact เวลา 2 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Cameron Sinclair, Hideshi Hamaguchi, Luke Williams, Tyler Brûlé เรียนรู้กระบวนการระดมความคิดสร้างสรรค์ที่เดินทางสู่การสังคราะห์องค์ความรู้เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการ คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่โดดเด่นและสามารถยืนหยัดท่ามกลางผู้ประกอบการเกิดใหม่อีกจำนวน มหาศาลด้วยการเอื้ออำนวยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2011/
About Speaker
Cameron Sinclair
Cameron Sinclair is the co-founder and Chief Eternal Optimist at Architecture for Humanity, a charitable organiza..


Hideshi Hamaguchi
Hideshi Hamaguchi, Director of Strategy at ZIBA Design, a design and innovation consultancy based in Portland, Or..


Luke Williams
Fellow at Frog Design and author of Disrupt: Think the Unthinkable to Spark Transformation in Your Business


Tyler Brûlé
founder of creative agency Winkreative and Editor-in-chief of Monocle, the worlds most influential life-style mag..


Related Videos TAG