[ตอนที่ 1] โฟมจำเป็นกว่าที่คิด,งานบรรยาย(21-9-2555)
Viewed : 1,597
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : พบกับการบรรยายในหัวข้อ “โฟมจำเป็นกว่าที่คิด” ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้เรื่องโฟม นับจากกระบวนการผลิต การพัฒนาศักยภาพของโฟมไปสู่การใช้งานในรูปแบบต่างๆ การใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงกระบวนการจัดเก็บย่อยสลายโฟมที่ถูกต้องเมื่อเลิกใช้งานแล้ว ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำไปสู่การใช้โฟม ให้เกิดประโยชน์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด รวมไปถึงการแนะนำ ‘โยธาโฟม’ นวัตกรรมใหม่จากโปลิโฟม ที่พัฒนาโฟมให้สามารถนำใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งให้ความแข็งแรง ทนทาน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ โดยคุณอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทในเครือโปลิโฟม หนึ่งในบริษัทที่มีความชำนาญในการผลิต แปรรูป และพัฒนารูปแบบ และคุณสมบัติของโฟมในประเทศไทยที่มีประสบการณ์มายาวนาน
About Speaker
อภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทในเครือโปลิโฟม และทีมงานโยธาโฟม..


วสันต์ กลิ่นชั้น
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทโปลิโฟม ผู้ผลิตและจำหน่ายโฟม EPS ทุกชนิด ได้แก่ โฟมขึ้นรูป โฟมบรรจุภัณฑ์ กล่องโฟม โฟมห..


เอกวุฒิ ทรัพย์เจริญ
เจ้าของ La Toscana Resort อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี เขาเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีโอกาสได้..


Ron Ardres
Who think innovation in the construction of the foam. And the copyright holder foam for the construction of the f..


Related Videos TAG