[ตอนที่ 4] คุณค่าที่ได้จากการรักษาความสดของความคิดแวบแรก,งานบรรยาย(9-6-2550)
Viewed : 1,033
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : ในปัจจุบัน การสร้างแนวคิดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองตลาดโลกไม่ได้อยู่ที่กระบวนการที่วนเวียนอยู่กับตัวเลขและวิทยาศาสตร์อีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของความสามารถในการจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจและเข้าถึงจิตใจของผู้บริโภค โจฮาน เพอร์สซัน และเฟร็ดดริก แม็กนุสซัน มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วยการสร้างแนวคิดและโอกาสใหม่ๆ ผ่านการสังเกตความต้องการแอบแฝงของผู้บริโภคและเปลี่ยนความต้องการเหล่านั้น ไปสู่แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
About Speaker
Johan Persson
Managing director of Hong Kong based Sweden Design Ltd.


Fredrik Magnusson
Founder & former Creative Director and CEO of Propeller.


Related Videos TAG