[ตอนที่ 10] Creativities Unfold, Bangkok 2007 หัวข้อ ความคิดสร้างสรรค์: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(11-10-2550)
Viewed : 629
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : ความคิดสร้างสรรค์: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Andrew Senior, Freeman Lau, Josephine Burns, ดร. อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เมื่อจีนและอินเดียก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก ความได้เปรียบในการแข่งขันจากต้นทุนแรงงานและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตให้ได้ครั้งละจำนวนมากของประเทศต่างๆ จึงหดหายไปพร้อมกับการเผชิญกับแรงกดดันที่ทำให้ประเทศเหล่านั้นต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อความอยู่รอด รวมทั้งประเทศไทยที่พึ่งพาการส่งออกและการผลิตด้วยแรงงานต้นทุนต่ำเป็นปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจมาตลอดช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2007/
About Speaker
Andrew Senior
Andrew Senior was born and brought up in Yorkshire in the north of England. He is a leading expert in the field o..


Freeman Lau
Freeman Lau Siu-hong, who went from humble graphic designer to award-winning visionary who shapes corporate ident..


Josephine Burns
Director, BOP Consulting.Working with government and business to maximising the potential of culture, media and c..


ดร.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รองเลขาธิการสภาพัฒน์ฯหน่วยงานจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2499 จบการศึกษาปริญญาตรี สา..


Related Videos TAG