[ตอนที่ 5] Creativities Unfold, Bangkok 2006 หัวข้อ ธุรกิจกับความคิดสร้างสรรค์,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(7-10-2549)
Viewed : 701
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : งานบรรยาย ธุรกิจกับความคิดสร้างสรรค์ เวลา 7 ตุลาคม 2549 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Francesco Morace, Garrick Jones, Lucia Chrometzka, Shubhankar Ray, Tom Kelley ปัจจุบันแทบจะไม่มีบริษัทไหนที่ก้าวสู่ความยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และการออก แบบ นี่คือเหตุผลว่าทำไมองค์กรขนาดใหญ่ และแม้กระทั่งบริษัทขนาดกลางจึงทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาล เพื่อตั้งหน่วยงานด้านการออกแบบ (บางครั้งเรียกว่าแผนกสร้างสรรค์ หรือ แผนกพัฒนานวัตกรรม) และมักพบว่ามันคุ้มค่าแก่การลงทุน อีกทั้งยังเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวอีกด้วย หลายคนสงสัยว่าบริษัทเหล่านี้เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์เป็นมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างไร และต้องใช้ทักษะและความรู้แบบไหน การชุมนุมทางความคิดในครั้งนี้จึงนำเสนอแนวทางที่บริษัทชั้นนำใช้ ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้งแนวทางในการบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2006/
About Speaker
Francesco Morace
President, Future Concept Lab (FCL), Milan.Mr. Francesco Morace, sociologist, writer and journalist, lives and wo..


Garrick Jones
Creative Business Enabler / Partner, The Ludic Group.He has worked with teams to develop and launch collaborative..


Lucia Chrometzka
Concept Designer, Future Concept Lab(FCL), Milan.Following a BA (Hons) Degree in Industrial Design in London and ..


Shubhankar Ray
Creative Director, Camper.Shubhankar Ray is the creative director of Camper, a company that defines itself as a d..


Tom Kelley
General Manager, IDEO.Tom Kelley is a general manager of IDEO, a world’s leading design consultancy. Though the c..


Related Videos TAG