[ตอนที่ 4] แปรเทรนด์เป็นผลิตภัณฑ์ : Carlin’s Summer 2011 Trends Overview,งานสัมมนา(24-7-2553)
Viewed : 794
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : งานสัมมนา แปรเทรนด์เป็นผลิตภัณฑ์: Carlin’s Summer 2011 Trends Overview เวลา 24 กรกฎาคม 2553 | 13:00-15:30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร David Landart งานสัมมนา “แปรเทรนด์เป็นผลิตภัณฑ์: Carlin’s Summer 2011 Trends Overview” จัดขึ้นต่อเนื่องจากการอบรม “Carlin Trend Book: ถอดรหัสเทรนด์ยุโรป” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การใช้หนังสือเทรนด์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนได้ทราบแนวโน้มความนิยมที่กำลังจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนปี 2011 และสามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/events.php?lang=th&act=view&id=292
About Speaker
David Landart
Asia Sales Director of Carlin International.


Related Videos TAG