[ตอนที่ 1] วัสดุไทยจากภาคเหนือตอนบน สู่ธุรกิจสร้างสรรค์,งานเสวนา(7-10-2554)
Viewed : 812
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : ร่วมเรียนรู้วัสดุผ่านมุมมองธุรกิจสร้างสรรค์ของคนเมืองเชียงใหม่ ที่คิดและเพิ่มคุณค่าวัสดุโดยนำไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมีเอกลักษณ์และโดดเด่น ทั้งยังคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ทดแทน หรือของเก่านำมาคิดใหม่ โดยสองเจ้าของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ Rubber Killer และ บ้านถักทอ เชียงคำ รวมทั้งติดตามเรื่องเล่าผ่านประสบการณ์ลงพื้นที่สรรหาวัสดุที่น่าสนใจทั้ง 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน
About Speaker
สเริงรงค์ วงษ์สวรรค์
เจ้าของผลิตภัณฑ์ Rubber Killer


สายอรุณ เวียงคำ
ประธานกลุ่มบ้านถักทอ


ปวินท์ ระมิงค์วงศ์
อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา..


Related Videos TAG