[ตอนที่ 7] โครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase),งานสัมมนา(25-5-2554)
Viewed : 2,251
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 9 years ago
Detail : งานสัมมนา โครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase) เวลา 25 พฤษภาคม 2554 | 09.30 – 17.00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร พิชิต วีรังคบุตร, บรรณนาท ไชยพาน, ศุภพงษ์ สอนสังข์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจัดโครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase)ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ และแสดงผลงานในรูปแบบ การออกแบบ ที่กลั่นกรองจากความคิดและแรงบันดาลใจที่ได้จากความรู้ในโครงการ miniTCDC อันเป็นการต่อยอดทางความคิด และเป็นการส่งเสริม การวางรากฐานนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://tcdclibrary.wordpress.com/2011/05/30/showcase-may2011/
About Speaker
พิชิต วีรังคบุตร
หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมสัมพันธ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..


บรรณนาท ไชยพาน
มัณฑนากรและอาจารย์พิเศษ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต..


ศุภพงษ์ สอนสังข์
นักออกแบบผลิตภัณฑ์


Related Videos TAG