[ตอนที่ 4] CU 2007, M.R. Disnadda Diskul, Mountain Yield Nine-Digit Success(12-10-2550)
Viewed : 842
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ เวลา 12 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เสวนาและการนำเสนอในวันนี้จะมุ่งประเด็นไปที่แก่นของยุทธวิธีการคิดเพื่อผลักดันนโยบายขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ เสวนาแบ่งออกเป็น 4 ช่วง โดยแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่น่าสนใจของนักคิดชาวต่างประเทศทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ดังหลายๆ แบรนด์ โดยวิทยากรจะแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับพลังของความคิดสร้างสรรค์และการประเมินค่าผลิตภัณฑ์หรืองานบริการด้านการออกแบบ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2007/
About Speaker
ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง บุคคลที่เปรียบเสมือน "เสาหลัก" ของโครงการดอยตุง เพราะร..


Related Videos TAG