[ตอนที่ 3] การบริหารงานเชิงประจักษ์เพื่อความอยู่รอดของห้องสมุดในอนาคต,งานเสวนา(20-6-2555)
Viewed : 561
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ร่วมกับห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบของ TCDC เปิดเวทีเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งผ่านองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับคนรักหนังสือและผู้สนใจที่สนใจในวิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์โดยเฉพาะ การเสวนาในครั้งนี้จะใช้การประยุกต์ใช้แนวคิดการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ (evidence-based practice) ที่เป็นที่นิยมในบริบททางการแพทย์เป็นกรณีศึกษาโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ นักวิชาการอิสระ คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัท สยามอินเทลลิเจนต์ยูนิต จำกัด และดำเนินรายการโดย ดร. นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
About Speaker
ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
นักวิชาการอิสระ การศึกษาปริญญาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลน่า ชาเปลฮิลล์ ก่อนหน้..


อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท สยามอินเทลลิเจนต์ยูนิต จำกัด..


Related Videos TAG